40962_142275239137001_4908080_n.jpg

 

Om oss

Vi er en liten/mellomstor bedrift med tilholdssted i Jondalen i Kongsberg. Vi er en relativt nystartet bedrift hvor vi tidligere har vært engasjert i andre større entreprenørselskaper. Vi er sentralt godkjent for grunnarbeid og lanskapsutforming i tiltaksklasse 2. Vi har gode referanser fra tidligere større og mindre prosjekter både for stat, kommune og private byggherrer. Vi er i dag 7 ansatte og har beltegravere fra 8-23 tonn, hjulgraver med henger, lastebiler for massetransport og henger for maskintransport. Vi har utstyr for landmåling. Vi har flere ansatte med ADK bevis og utfører alt innen Grunnarbeider, sprengningsarbeider, VA arbeider, utomhus/grønt arbeider, veivedlikehold og massetransport.